قاچاق زنان و تجارت فحشا

اقدامات غرب نه تنها به نفع زنان نبوده بلکه نگرش آنها به ضرر زنان و جامعه بشری است.در مقوله زنان باید با حالت طلبکارانه با غرب روبه رو شویم و به آنها هجمه کنیم نه اینکه منتظر باشیم آنها به حمله پرداخته و ما دفاع کنیم.
فمینیسم در غرب به منظور دفاع از زنان و با شعار برابری مردان و زنان شکل گرفت اما بعد از گذشت چندین سال از ایجاد این جنبش می‌بینیم امروز غرب در مقوله زنان به کجا رسیده است؛ برخی افراد تصور می‌کنند که گروه‌هایی خاص در داخل کشور وضعیت زنان را در غرب اسفناک جلوه می‌دهند اما محققان غربی به این وضعیت معترند.
آیا در غرب شأن واقعی زن حفظ می‌شود؟ اقدامات غرب نه تنها به نفع زنان نبوده بلکه نگرش آنها به ضرر زنان و جامعه بشری است؛ تجارت فحشا و نگاه ابزاری به زنان، قاچاق زنان و دختران و بحران خانواده هم اکنون مشکلات مشهود در غرب است.احقاق حقوق اقتصادی زنان به صراحت در قرآن و در سوره نساء اشاره شده است؛ نفقه‌ای که مرد به زن می‌پردازد جزء حقوق اقتصادی اوست همچنین فعالیت سیاسی و حق رأی زنان در صدر اسلام مشاهده می‌‌شود.
حق اشتغال، از حقوق اساسی هر انسانی است که درماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان شده است؛ از نظر اسلام، زنان نیز از حق انتخاب شغل برخوردارند؛ وقتی در آفرینش به یک موجود استعداد و لیاقت کاری داده شده است، این به منزله‌ سند و مدرکی است که وی حق دارد استعداد خود را به فعلیت برساند و منع کردن او از این کار ظلم است.
هر چیزی که سبب شود قوای طبیعی و خدادادی انسان معطل و بی‌اثر بماند، به زیان اجتماع است؛ عامل انسانی بزرگترین سرمایه اجتماع است؛ زن نیز انسان است و اجتماع باید از کار و فعالیت این عامل و نیروی تولید او بهره‌مند شود در اصولی از قانون اساسی ایران که برگرفته از تعالیم الهی اسلام است، بر حق انتخاب شغل افراد تأکید شده است.
در دیگر قوانین ایران از جمله قانون مدنی و قانون کار، تسهیلات و قوانین خاصی برای اشتغال زنان در نظر گرفته شده است، مرخصی زایمان و ممنوعیت کارهای سخت و زیان آور از جمله این تسهیلات است؛ در قوانین ایران با توجه به منزلتی که اسلام برای زن و جایگاه مهم وی در خانواده قائل است، مقررات به گونه‌ای تنظیم شده که به وظایف خطیر و ارزشمند مادری و همسری او، خدشه‌ای وارد نشود.

در کنوانسیون و قوانین اساسی کشورهای غربی، هر چند حق اشتغال زنان به رسمیت شناخته شده است اما نکته حائز اهمیت این است که آنچه مبانی فکری کنوانسیون و اندیشه غربی را تشکیل می‌دهد ، اومانیسم (فردگرایی) است.

در این دیدگاه به جنسیت انسان توجهی نمی‌شود، از این رو نقش‌های دیگر زن از جمله مادری و همسری دستخوش فراموشی می‌شود بنابراین آنها خواستار برابری کامل در زمینه اشتغال هستند.

باید توجه داشت این دیدگاه، بزرگترین لطمه‌ها را به خود زنان وارد کرده است که از جمله آنها می‌توان به افزایش سختی کار برای زنان و از هم گسیختگی خانواده‌ها، اشاره کرد.

در دین اسلام ضمن پذیرفتن حق اشتغال زنان، محدودیت‌هایی برای اشتغال آنها وجود دارد. این محدودیت‌ها که به صلاح فرد و جامعه است، ناشی از آن است که در اسلام، به ویژگی‌های طبیعی و جسمانی زن و مرد بسیار توجه شده و تمامی وظایف، تکالیف و حقوق انسان‌ها، بر این مبنا قرار داده شده است چرا که وجود این تفاوت‌های فطری، مقتضی تقسیم مسئولیت‌ها و وظایف است بنابراین نادیده گرفتن این تفاوت‌های طبیعی، ظلم در حق همه انسان‌ها اعم از مرد و زن است.
منبع:رسالت

/ 1 نظر / 11 بازدید
سحر

سلام جالب بود خذا رحمت کنه ندا خانوم رو و لعنت کنه کسانی که می خواند بین ایرانی ها جدایی بندازند