نیمه شب رجبی

دیوار رو که دنبال می کنی به دری میرسی,(آخه دیوار که بدون در معنی نداره)توی در می گردی تا قفلو پیدا کنی(در بدون قفل هم که! ),حالا وقت کلیده(آخه قفل بدون کلید معنی نداره)...هیچ دیواری بدون در و دری بدون قفل و قفلی بی کلید, والله پیدا نمی شه!

خروس همسایمون آواز ملکوتیشو را سر داد(در این لحضه),خدایا خیلی خیلی شکرت,کوچکتیم.

/ 0 نظر / 13 بازدید