شکاف های عمیق پروتکل های یهود (صهیونیسم)

پروپاگاندای جعلی بودن پروتکل های صهیون – پروتکلهای صهیون: طرح اولیه نظم نوین جهانی

در مقالات قبلی تا حدودی با پروتکلهای دانشوران صهیون آشنا شدید. در این مقاله سعی شده به طور جزئی تر پروتکلها را مورد بررسی قرار دهیم.

این طرح دسیسه آمیز، اول به منظور خفت دادن و بعد به بردگی کشاندن نوع بشر طراحی شده است. ۱۱ سپتامبر آغاز مرحله نهایی استقرار حکومت مطلقه و دیکتاتوری موسوم به نظم نوین جهانی یا جهانی سازی (globalization) را اعلام کرد.

جنگ علیه ترور نیرنگی است جهت پوشاندن ایجاد حکومت پلیسی ، هر روز پیشرفت جدیدی در راستای جنگ علیه ترور حاصل میشود. مثلا کانادائیها در عکس پاسپورتشان نباید لبخند زده باشند، چون که این عکسها برای تشخیص چهره استفاده خواهند شد. اتوموبیل همه انگلیسی ها پر از ریز تراشه های الکترونیکی است که "به طور خودکار محدوده وسیعی از جرائم را گزارش میکنند”.

مقدمه

ایلومیناتی ، لوسیفر یا به تصور خودشان ” آورنده روشنایی” را میپرستند. ایلومیناتی ریشه در آیین های بابلیان باستان ، کابالا ، فراماسونری و باقی جوامع مخفی دارد.انجمن ایلومیناتی در اول ماه می سال ۱۷۷۶ تاسیس شد. شاهزاده ویلیام هسه کسل (Prince William of Hesse Casel) و بانکدارش Meyer Amschel Rothschild، در پشت پرده تاسیس ایلومیناتی بودند. چند سال بعد ایلومیناتی پا جای پای فراماسونری گذاشت و از ماسونها برای اداره کردن رویدادهای جهان استفاده کرد و گاهی اوقات همچنان استفاده میکند.

پروتکلهای دانشوران صهیون طرح جامع ایلومیناتی برای حکومت بر دنیا است.

روش ایلومیناتی برای رسیدن به این هدف منحط کردن جامعه بشری از طریق تخریب ۴ رکن اصلی است: خانواده، قوم و نژاد، مذهب، و حکومتهایی که جلوی آنها بایستند است.

بعد از انقلاب بلشویکی و کشتار فجیع تزار و خانواده اش در سال ۱۹۱۸، چاپ و نشر پروتکلها ممنوع شد و متخلفان به مجازات مرگ محکوم میشدند. پروتکلها به عنوان یک سند جعلی ضد یهودی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، به این علت که  توجه ها را از ماهیت واقعی آنها منحرف کنند.

پروتکلها طرح استراتژیک بلند مدتی را برای فساد و انحراف و انهدام نوع بشر تشریح میکند.

این نوشته در ذات خود شیطانی است و بهمین ترتیب همگان را در بر میگیرد.

در پروتکلها برای بیگانگان از عبارت "goyim” استفاده شده است، لغتی عبری به معنی غیر یهودی. اما در حقیقت منظور از غیر یهودیان، کسانی است که شیطان پرست و یا عضو طبقه اشراف نیستند.

"اشاعه کلماتی چون آزادی، برابری و برادری در چهارگوشه دنیا به ما نسبت داده می شود. ما باید از عواملمان که ناآگاهانه پرچم مان را با شور و شوق فراوان برافراشته اند، سپاسگزار باشیم. میدانیم که کلمات مذکور در طول تاریخ همچون آفتی رفاه، صلح، آرامش، همکاری و اساس حکومت غیریهودیان را نابود کرده اند. البته بعداً یادآور خواهیم شد که عوامل دست نشانده ما چگونه به پیروزی نهائی ما کمک خواهند کرد یا این امکان را می دهند که ورق برنده به دست ما بیفتد. معنای این کلام آنست که در آینده خواهیم توانست هر نوع امتیازی را از جمله اریستوکراسی (اشرافیت) و سرمایه داری جوامع غیر یهودی را که همچون سدی در برابر پیروزیمان قرار دارد، نابود کنیم و بر خرابه های اریستوکراسی غیریهود، اریستوکراسی خود را که مبتنی بر ثروت و رهبری افراد تحصیل کرده است، بنا نهیم. باز یادآور می شویم که دانش و ثروت دو شرط اساسی برای تشکیل این اریستوکراسی هستند. ثروت را در اختیار داریم و دانش رهبری را حکمای پیشین برایمان فراهم آورده اند.” (پروتکل اول)

به عبارت دیگر، حکام متکبر حال حاضر دنیا، بانکداران و دانشمندان لوسیفرین، هم پیمانان ثروتمند و نوکران تحصیل کرده شان (بسیاری از سیاستمداران، نویسنده ها، معلم ها و …) هستند.

جنگ روحانی

ما در مورد جنگ روحانی صحبت میکنیم، یعنی نبرد بین خیر و شر. ماهیت دین الهی این است که انسان روحی خدایی دارد و تمایل به رشد (رسیدن به کمال) و نزدیک شدن به خدا در وجود اوست.

شیطان پرستان روح خدایی انسان را انکار میکنند. پروتکلها در مورد "جانورانی درنده که انسان نامیده میشوند” صحبت میکنند (جانوران درنده یا beasts of prey در واقع اصطلاحی است که برای حیواناتی که جهت تامین غذای خود حیوانات دیگر را شکار میکنند، استفاده میشود).

آنها میخواهند انسانها همچون احشامی که از آنها جهت بار کشی استفاده میشود، باشند. به همین دلیل است که رسانه ها دائما برنامه هایی شهوت انگیز، خشونت بار و ضد اخلاقی (به طور کلی برنامه هایی که به خوی حیوانی انسان میپردازند) نشان میدهند.

پروتکلها طرحی بلند مدت برای برقراری دیکتاتوری جهانی است.

"اکنون طرحی در پیش روی داریم که خطوط اصلی سیاست آینده مان را می خواهیم از متن آن استخراج کنیم. این طرح به ذکر عواملی که حاصل چند قرن اندیشه و کار آدمی را به هدر داده اند، می پردازد. لذا ما نمی توانیم نقش این عوامل را نادیده بگیریم.” (پروتکل اول)

برای آنها هیچ رفتاری به منظور رسیدن به این هدف، شرم آور نیست.

"منطق ما زورگویی و متقاعد کردن است. در مسایل سیاسی، تنها زور است که پیروز می شود به ویژه اگر رهبران سیاسی بتوانند آن را مخفیانه اعمال کنند. اگر فرمانروایی نمی خواهد تسلیم دیگران شود، باید با خشونت و نیرنگ به متقاعد کردن دیگران که از اساسی ترین اصول حکومت هستند، متوسل شود. تا زمانی که غیر یهود مانع رسیدن ما به هدفهایمان باشند باید فساد، خیانت و رشوه خواری را رواج دهیم. اگر چپاول کردن اموال مردم منجربه تسلیم شدن آنها در برابر حکومت بشود، نباید در انجام این کار تردیدی به خود راه دهیم”. (پروتکل اول)

"حق یعنی زور”

"طبق قانون طبیعت، حق یعنی اعمال زور و فشار” (پروتکل اول)

پروتکلها میگویند که اریستوکراسی، تنها دفاع مردم علیه تاخت و تاز شیطان پرستان است. بنابراین آنها با استفاده از اعلان ساختگی ایده آلها مثل "برادری، آزادی و برابری” آن را ویران میکنند. آنها میگویند غیر یهودیان نادان نمیدانند که در طبیعت برابری وجود ندارد.

"آزادی سیاسی تنها یک نظریه است نه یک واقعیت. لذا آدمی باید بداند که چگونه از واژه آزادی سیاسی برای فریب توده ها استفاده کند و سپس آن را برای درهم شکستن قدرت حزب حاکم بکارگیرد”. (پروتکل اول)

"بنا به تحریک ما، ترور و وحشت همه جا را فرا می گیرد، افراد با آرمانها و عقاید مختلف مانند سلطنت طلب، عوام فریب، سوسیالیست و آرمان گرا (ایده آلیست) به خدمت ما درخواهند آمد و بنا به اغوای ما می کوشند تا هر نوع نظم و آرامشی را برهم زنند و همه جا را به آشوب بکشانند. وجود چنین طغیانهایی دولتها را دچار دگرگونی می کند و مردم حاضرمی شوند برای برقراری صلح و آرامش همه چیز را فدا کنند. تا زمانی که به قدرت جهانی ما اعتراف نکنند و تا زمانی که تسلیم ما نشوند، صلح را به سرزمینشان باز نخواهیم گرداند”. (پروتکل نه)

به طور عمد یا غیر عمد، بسیاری از نخبگان حقوقی، سیاسی و فرهنگی دنیا در بندگی شیطان پرستان هستند.

"دانشوران صهیون” شکل دهنده فرهنگ غرب

از آغاز عصر به اصطلاح "روشنگری” در قرن ۱۸ میلادی، فرهنگ غربی بر اساس عدم پذیرش خدا شکل گرفته است.  روشنگری در واقع اشاره به لوسیفر دارد، یعنی "دهنده نور”. به گمان آنها، لوسیفر حاکی از نور عقل و قوه درک بشر است، ادعای متمردانه و سرکشی که مدعی است انسان بدون هیچ ترسی میتواند تنها (یکتا) باشد.

لوسیفرینها توانایی غیرطبیعی دارند که شر را خیر و خیر را شر نشان دهند. برای آنها، لوسیفر معرف اصل خیر است. او برابر خدایی در مسیحیت است که مسیحیان به عنوان شر توصیفش میکنند. دو وجود همراه با هم مثل نور و تاریکی. مسیحیت معتقد است که رستگاری انسان در گرو عمل به فرمان خدا است، نه عمل به میل فردی. برای مسیحیان، لوسیفر نشان دهنده عدم پذیرش خواسته خدا در جهت سرنوشت غم انگیز قابل پیش بینی است. با این وجود فرهنگ غربی اساسا ضد مسیحی و در واقع لوسیفرین است.

فرهنگ ما بر اساس تلاش بیهوده و غم انگیزی برای تعویض مادیات با معنویات شکل گرفته است.  ما بدون اینکه خوب باشیم، نمیتوانیم نیکی را حس کنیم، اما لوسیفرینها با فریب و نیرنگ کاری میکنند که حس کنیم میتوانیم بدون خوب بودن نیکی را حس کرد.

عملکردشان چگونه است؟

-پرداختن به برخی نظریه ها

از روشهای مورد استفاده لوسیفرینها، میتوان به پرداختن به برخی نظریه های علمی اشاره کرد. مثلا لوسیفرینها با ترویج "دیدگاه مکانیکی نیوتن” کاری میکنند که مردم فکر کنند آنها در جهان یتیم بودند.

وقتی کاغذهای آزمایشگاه نیوتن بالاخره بررسی شدند، کارهای واقعی علمی او به آزمایشهایی وحشتناک و احمقانه در "جادوی سیاه” تبدیل شد. به همراه اسحاق نیوتن، افراد دیگری مثل فرانسیس بیکن، هابز، والپل، داستایووسکی، نیچه، جرمی بنتم، جان راسکین، برتراند راسل و … به عنوان شیطان پرستانی بودند که فرهنگ حال حاضر را رقم زدند.

(درباره دیدگاه مکانیکی نیوتن)

حدود دو و نیم قرن قبل، نیوتن به گونه ای خاص نظم عالم را به تصویر کشید که به "دیدگاه مکانیکی” شهرت یافت. این دیدگاه جهان را به یک ماشین عظیم تشبیه می کند که کار آن براساس نظم و اصول خاصی است.

در تصویری که دیدگاه مکانیکی از جهان ارائه می کند عالم از ذرات مادی جامد تشکیل می شود که در فضا و زمان در حرکتند و بر روی هم اثر می گذارند. سه قانون نیوتون نیز چگونگی حرکت اجزاء ماشین جهان و اثرات متقابل آنها بر روی همدیگر را توصیف می کنند. تعریف نظم نیز در این دیدگاه بسیار ساده است: هر پدیده ای که بر طبق قوانین سه گانه اتفاق بیافتد دارای نظم است. دانشمندان زیادی شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتند و مدت زیادی طول نکشید که دیدگاه مکانیکی نیوتون به تمام شاخه های علم رسوخ یافت و موجب تحول اساسی آنها گشت. در این میان لاپلاس ریاضی دان مشهور فرانسوی توانست به کمک تئوری نیوتون مسیر سیاره های منظومه شمسی را به طور دقیق محاسبه کند.

محاسبات لاپلاس موجب شد که نظریه "جهان محاسبه پذیر” وارد علم و فلسفه گردد که اعتقاد داشت تمام پدیده های جهان قابل پیش بینی است.

باید توجه داشت که تصور محاسبه پذیر بودن همه اتفاقات و پدیده های جهان بدان معنی خواهد بود که همه اتفاقات و پدیده های جهان را از قبل تعیین شده فرض نماییم. به عبارت دیگر، باید کار جهان را مشابه کار ساعتی بدانیم که نمی تواند خارج از برنامه از قبل داده شده به آن (یا از قبل طراحی شده) عملی انجام دهد.

نیوتون معتقد بود که ساعت جهان از قبل کوک و تنظیم شده است و حرکت اجزاء آن را هم ناشی از اثرات مستقیم همان اجزاء بر همدیگر می دانست. وی کوک و تنظیم اولیه را به خدا نسبت می داد و بر این باور بود که همه چیز با تنظیم قبلی و با برنامه ای از قبل طراحی شده به حرکت خود ادامه می دهد به طوری که تمام اجزاء به طور خودکار در حرکت و فعالیتند. بدین ترتیب، پایگاه تفکر "جهان محاسبه پذیر” روز به روز قوی تر شد. دیگر هر پدیده جهان، از مسیر حرکت یک الکترون گرفته تا جابجایی کهکشانها، همگی از قبل تعیین شده پنداشته شد.

علیرغم توانایی های بسیار بالای تئوری نیوتون، فیزیکدان های اواخر قرن ۱۹ متوجه بودند که این تئوری قادر به پاسخگویی به پاره ای از سئوالات نیست).

منبع: ظهور 12

/ 4 نظر / 14 بازدید
زهرا

سلام مطالب جالب دارید.خسته نباشید و ممنون از حضورتون در وبلاگم یا علی

عاشق امام خامنه ای

سلام با مطلب اهمیت استغفار از دیدگاه امام خامنه ای به روزم منتظر حضور گرمتون هستم موفق باشید

حدیث مهرآور

سلام بسیار خرسند شدم از دیدن این پست؛ هر24 پروتکل دانشوران صهیونیسم رو گذرا خوندم؛ هر 24تاش با حقیقت انسان متضاد بود؛ موندم که چطور میشه یه قوم وحشی به تمام معنا، این باور رو دارن که غیر یهود انسان نیست و فقط یهود است که خویی غیر از خوی حیوانی داره!!!! براتون آرزوی موفقیت میکنم. یا حق

محمد

خط نوشتنت ریزه آقارضا